Verden opleves ifølge NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) gennem en række filtre.
Disse filtre, som kunne være vore erfaringer, erindringer eller overbevisninger, stammer fra vores personlige historie, og gør, at vores opfattelse af verden "fordrejes".  

Vi oplever nutiden, men oplever den, set gennem fortidens øjne. Disse reaktionsmønstre, er mange gange ubevidste, de er med andre ord blevet automatiske. Vi ved ikke, hvorfor vi handler uhensigtsmæssigt i bestemte situationer. Det betyder, at vi føler os fastlåste, uden handlemuligheder, hvilket igen kan afføde frustration.

Her kan NLP hjælpe os. NLP giver os muligheder for nye valg, og for dermed aktivt, at handle i situationer, der før føltes fastlåste. Ved at ændre strukturen i fortidige billeder/lyde og ord, kan vi tilføre ressourcer til vores filtre. Dette bevirker, at verden opleves anderledes, mere i pagt med vores dybeste jeg.